خانه > اخبار > اخبار صنعتی

نحوه عملکرد سنسور فشار روغن

2022-01-11

سنسور فشار روغن روی گذرگاه اصلی روغن موتور نصب می شود. هنگامی که موتور کار می کند، دستگاه اندازه گیری فشار، فشار روغن را تشخیص می دهد، سیگنال فشار را به سیگنال الکتریکی تبدیل می کند و آن را به مدار پردازش سیگنال می فرستد. پس از تقویت ولتاژ و تقویت جریان، سیگنال تقویت شده توسط خط سیگنال تقویت می شود. سیگنال فشار به نشانگر فشار روغن متصل می شود و نسبت جریان های عبوری از 2 سیم پیچ داخل نشانگر فشار روغن برای نشان دادن فشار روغن موتور تغییر می کند. سیگنال فشار پس از تقویت ولتاژ و تقویت جریان نیز با ولتاژ هشدار تنظیم شده در مدار هشدار مقایسه می شود. هنگامی که ولتاژ کمتر از ولتاژ زنگ هشدار باشد، مدار زنگ هشدار یک سیگنال هشدار می دهد و چراغ هشدار را از طریق خط هشدار روشن می کند.

روش سیم کشی سنسور فشار روغن الکترونیکی دقیقاً مشابه سنسور مکانیکی سنتی است. این می تواند سنسور فشار مکانیکی را جایگزین کرده و به طور مستقیم با نشانگر فشار روغن خودرو و چراغ هشدار فشار کم وصل شود تا فشار روغن موتور موتور دیزل را نشان دهد و یک سیگنال هشدار فشار پایین ارائه دهد. در مقایسه با سنسور فشار روغن پیزورزیستیو سنتی، سنسور فشار روغن خودرو الکترونیکی دارای مزایای عدم وجود قطعات متحرک مکانیکی (به عنوان مثال بدون تماس)، دقت بالا، قابلیت اطمینان بالا، عمر طولانی و غیره است و الزامات توسعه خودرو را برآورده می کند. الکترونیک .

با توجه به محیط کار سخت خودرو، الزامات سنسور بسیار سختگیرانه است. در طراحی سنسور فشار روغن الکترونیکی خودرو، نه تنها باید یک دستگاه اندازه گیری فشار با مقاومت در برابر دمای بالا، مقاومت در برابر خوردگی و دقت بالا انتخاب شود، بلکه عملکرد قابل اعتماد و محدوده دمای عملیاتی گسترده ای نیز دارد. قطعات، اما همچنین باید اقدامات ضد تداخل در مدار برای بهبود قابلیت اطمینان سنسور انجام شود.