خانه > درباره ما >تجهیزات تولید

تجهیزات تولید

کارخانه ما دارای تجهیزات ریخته گری موجود، تجهیزات ماشینکاری، تجهیزات مونتاژ، تجهیزات تست، تجهیزات الکتریکی، تجهیزات و فناوری پیشرفته است و بهبود مستمر سطح تولید مزیت تولید را حفظ کرده است.